กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560

{ กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 }