กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.

{ กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. }