กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.

{ กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. }