ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

{ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10) }

คลิกดาว์นโหลด >> http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%202%20Scan(1).pdf