ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

{ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ประกาศสอยราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอพักฯ (วก.ลำปลายมาศ) }

คลิกรายละเอียด>>>ttp://btec.ac.th