ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

{ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ }

คลิกรายละเอียด