แจ้งยอดเงินบริจาคโครงการโรงทานกล้วย กล้วย เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

{ { ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบทำบุญร่วมกับบครูเสาวลักษณ์ จันทร์หอม เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ยอดเงินบริจาค จำนวน 13,640 บาท และงานกิจกรรมฯ มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้โรงทานจำนวน 7,000 บา } }