แต่งตั้งครูปกครองและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

{ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งครูปกครองและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ }

http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/________.pdf <<< คลิ๊ก