โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

{ โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ }