โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

{ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ออกให้บริการกิจกรรมซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ ฯลฯ กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560 ณ ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร }