โครงการเกาหลีศึกษา

{ ชมรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ }