โครงการแข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

{ ชมรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการแข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 }