ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ผ้าและเครื่องแต่งกาย]

รายชื่อบุคลากร

เนาวรัตน์

นางเนาวรัตน์ ปุยะติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก

เนาวรัตน์

นางเนาวรัตน์ ปุยะติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมผ้าและเครื่องแต่งกาย

บุคลากร

นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา ประเภทบุคลากร : พนักงานราชาการ

ตำแหน่ง : -

บุคลากร

นางสาวฉมานันท์ สิริบรรยง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

เบอร์โทรศัพท์ : 0