ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [หมวดวิชาสังคมศึกษา]

รายชื่อบุคลากร

ศิริรัตน์

นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมพระพุทธศาสนา

บุคลากร

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : -

บุคลากร

นายอำนวย ทะลายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : หมวดวิชาสังคมศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : -