ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างเชื่อม]

รายชื่อบุคลากร

ธิติศักดิ์

นายธิติศักดิ์ สันดี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วิโรจน์

นายวิโรจน์ บุญละม่อม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างเชื่อม

บุคลากร

นายมุก การรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมพร วัฒนะงาม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายอำนวย โยธี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างเชื่อม

เบอร์โทรศัพท์ : 0