ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

{ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามแนบ }

คลิ๊กรายละเอียด