โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560

{ โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560 }

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560