ประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นในโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันกา

{ ประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นในโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ }