ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับก

{ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าประเมินฯ ในวันที่ 15 พฤศจิายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ฺ }