เวรยามเดือนธันวาคม 2560

{ เวรยามเดือนธันวาคม 2560 }

คลิกรายละเอียด>>


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ

27 พ.ย. 2560 : 09:29 / 292

โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

17 พ.ย. 2560 : 11:44 / 409

โครงการพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

17 พ.ย. 2560 : 11:27 / 259

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับก

13 พ.ย. 2560 : 15:19 / 274

ประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นในโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันกา

13 พ.ย. 2560 : 15:12 / 210