ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ

{ เหนือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ }