โครงการเกาหลีศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 28 มิ.ย. 2560 : 16:42

ชมรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 22 มิ.ย. 2560 : 16:50

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายณภัทร หงษ์ภักดี 22 มิ.ย. 2560 : 13:35

โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 มิ.ย. 2560 : 15:38

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 12 มิ.ย. 2560 : 11:55

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 มิ.ย. 2560 : 17:37

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ชั้นปี 2 และชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 15 พ.ค. 2560 : 10:40

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ชั้นปี 2 และชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 4 พ.ค. 2560 : 15:59

ตารางเรียน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 28 เม.ย. 2560 : 16:38

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 28 เม.ย. 2560 : 16:38

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560

นางสาวอรุณวรรณ ปักษา 24 เม.ย. 2560 : 10:04

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายณภัทร หงษ์ภักดี 10 เม.ย. 2560 : 10:56

เรื่อง การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์