โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

นายณภัทร หงษ์ภักดี 17 พ.ย. 2560 : 11:44

โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

โครงการพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายณภัทร หงษ์ภักดี 17 พ.ย. 2560 : 11:27

โครงการพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับก

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 พ.ย. 2560 : 15:19

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าประเมินฯ ในวันที่ 15 พฤศจิายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ฺ

ประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นในโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันกา

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 พ.ย. 2560 : 15:12

ประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นในโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประกาศปิดภายในสอบธรรมศึกษา

นายณภัทร หงษ์ภักดี 7 พ.ย. 2560 : 13:59

ประกาศปิดภายในสอบธรรมศึกษา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 6 ต.ค. 2560 : 11:19

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560

คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนตุลาคม 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 29 ก.ย. 2560 : 15:32

คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนตุลาคม 2560

แจ้งยอดเงินบริจาคโครงการโรงทานกล้วย กล้วย เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 28 ก.ย. 2560 : 10:52

{ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบทำบุญร่วมกับบครูเสาวลักษณ์ จันทร์หอม เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ยอดเงินบริจาค จำนวน 13,640 บาท และงานกิจกรรมฯ มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ให้โรงทานจำนวน 7,000 บา }

เวรยามเดือนกันยายน 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 6 ก.ย. 2560 : 10:17

เวรยามเดือนกันยายน 2560

คำสั่งมุทิตาจิตแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 6 ก.ย. 2560 : 09:57

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ 2560

ประดับแถบ 3 สี

นายณภัทร หงษ์ภักดี 22 ส.ค. 2560 : 09:17

ประดับแถบ 3 สี

โครงการแข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 21 ส.ค. 2560 : 09:39

ชมรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการแข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560