ประกาศผลสอบ

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 18 ส.ค. 2560 : 17:44

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 15 ส.ค. 2560 : 19:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 15 ส.ค. 2560 : 19:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เวรยาม สิงหาคม 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 ส.ค. 2560 : 09:52

เวรยาม สิงหาคม 2560

โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 1 ส.ค. 2560 : 15:09

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ออกให้บริการกิจกรรมซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ ฯลฯ กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560 ณ ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

นายณภัทร หงษ์ภักดี 25 ก.ค. 2560 : 18:20

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

พิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายณภัทร หงษ์ภักดี 25 ก.ค. 2560 : 18:19

พิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ลูกเสือบริการปลูกต้นไม้

นายณภัทร หงษ์ภักดี 25 ก.ค. 2560 : 18:18

ลูกเสือบริการปลูกต้นไม้

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 11 ก.ค. 2560 : 15:28

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

โครงการถวายเทียน ลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายณภัทร หงษ์ภักดี 7 ก.ค. 2560 : 13:18

โครงการถวายเทียน ลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

โครงการเกาหลีศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 28 มิ.ย. 2560 : 16:42

ชมรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 22 มิ.ย. 2560 : 16:50

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)