ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 ก.ย. 2560 : 09:43

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามแนบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 ก.ย. 2560 : 09:39

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 7 ก.ย. 2560 : 15:54

ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

ประกาศผู้สอบราคาบ้านพักครูฯ

นายณภัทร หงษ์ภักดี 6 ก.ย. 2560 : 13:53

ประกาศผู้สอบราคาบ้านพักครูฯ

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ เครื่องมือ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

นายณภัทร หงษ์ภักดี 6 ก.ย. 2560 : 13:51

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ เครื่องมือ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

นายณภัทร หงษ์ภักดี 6 ก.ย. 2560 : 13:49

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 31 ส.ค. 2560 : 08:16

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้ประกาศสอยราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอพักฯ (วก.ลำปลายมาศ)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 18 ส.ค. 2560 : 17:55

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 17 ส.ค. 2560 : 09:43

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 16 ส.ค. 2560 : 09:39

ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง งานซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาและบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ

ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 3 ส.ค. 2560 : 08:39

ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 18 ก.ค. 2560 : 08:31

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)