เวรยามประจำเดือน มิถุนายน 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 26 พ.ค. 2560 : 11:24

เวรยามประจำเดือน มิถุนายน 2560

เวรยามประจำเดือน พฤษภาคม 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 8 พ.ค. 2560 : 17:41

เวรยามประจำเดือน พฤษภาคม 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 4 พ.ค. 2560 : 10:02

วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง รายละเอียดคลิ๊ก

แต่งตั้งครูปกครองและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 3 พ.ค. 2560 : 11:14

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งครูปกครองและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

เวรรักษาการณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน,หัวหน้าเวรประจำวัน,ผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 2 พ.ค. 2560 : 16:51

เวรรักษาการณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน,หัวหน้าเวรประจำวัน,ผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานความรู้วิชาการ และบูรณาการสถานศึกษาคุณธรรม ปี 6

นางสาวอรุณวรรณ ปักษา 28 เม.ย. 2560 : 10:45

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดโลกอาชีพ 2559

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 ก.พ. 2560 : 17:45

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดโลกอาชีพ 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 7 ก.พ. 2560 : 08:56

หมวดวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการหลักปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรักและเห็นคุณค่าในวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 จึงขอแต่งตังคณะกรรมการดำเนิน

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ"

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 22 พ.ย. 2559 : 16:58

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดทำโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สัญจรบริการโรงเรียน/ชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

9 พ.ค. 2559 : 15:31

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เวรประจำเดือนพฤษภาคม

2 พ.ค. 2559 : 19:04

หน้าที่เวรประจาวันตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่ง สอศ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (AUB) และหุ่นยนต์กู้ภัย

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 12 ม.ค. 2559 : 14:12

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อเกมการแข่งขัน "หุ่นยนต์พลังงานบริสุทธิ์จุดประกายโลก" และการแ