ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 17 ส.ค. 2560 : 09:43

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 16 ส.ค. 2560 : 09:39

ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง งานซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาและบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 15 ส.ค. 2560 : 19:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 15 ส.ค. 2560 : 19:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เวรยาม สิงหาคม 2560

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 ส.ค. 2560 : 09:52

เวรยาม สิงหาคม 2560

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถยนต์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 ส.ค. 2560 : 09:18

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 ส.ค. 2560 : 09:14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที 8 -11 สิงหาคม 2560

รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 7 ส.ค. 2560 : 19:36

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 11 สิงหาคม 2560

ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 3 ส.ค. 2560 : 08:39

ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 1 ส.ค. 2560 : 15:09

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ออกให้บริการกิจกรรมซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ ฯลฯ กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560 ณ ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

นายณภัทร หงษ์ภักดี 25 ก.ค. 2560 : 18:20

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

พิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายณภัทร หงษ์ภักดี 25 ก.ค. 2560 : 18:19

พิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก