ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 22 มิ.ย. 2560 : 16:50

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 10)

โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายณภัทร หงษ์ภักดี 22 มิ.ย. 2560 : 13:35

โครงการพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 13 มิ.ย. 2560 : 15:38

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 12 มิ.ย. 2560 : 11:55

โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2560

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 8 มิ.ย. 2560 : 17:37

Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 7 มิ.ย. 2560 : 17:19

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

เวรยามประจำเดือน มิถุนายน 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 26 พ.ค. 2560 : 11:24

เวรยามประจำเดือน มิถุนายน 2560

รับสมัครครูโยธา

นายณภัทร หงษ์ภักดี 26 พ.ค. 2560 : 11:23

รับสมัครครูโยธา

รับสมัครครูอัตราจ้างช่างกลโรงงาน

นายณภัทร หงษ์ภักดี 18 พ.ค. 2560 : 15:59

รับสมัครครูอัตราจ้างช่างกลโรงงาน

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ชั้นปี 2 และชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560

นายณภัทร หงษ์ภักดี 15 พ.ค. 2560 : 10:40

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ชั้นปี 2 และชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณภัทร หงษ์ภักดี 11 พ.ค. 2560 : 14:17

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครพนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

นายณภัทร หงษ์ภักดี 11 พ.ค. 2560 : 11:25

รับสมัครพนักงานขับรถและยามรักษาการณ์