ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับสถานประกอบการ

ปีการศึกษา 2552 – 2559

*************************

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2552  กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที,พึงประสงค์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ เพื่อให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการยัง  ยืนและต่อเนื่อง  โดยมีสถานประกอบการจำนวน  84  แห่งประกอบด้วย    

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพวงเซียงกุง

2. บริษัท 345 เมทัลเวิลด์ จํากัด  

3. บริษัท มัลติ-สโตร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

4. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด       

5. บริษัท Bird International ,LTD.       

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์      

7. บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จํากัด   

8. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด

9. บริษัท ไทย นากาฮารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       

10. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

11. บริษัท ไตรทรอน จำกัด       

12. บริษัท ออโตเมชั่น ฮันเตอร์ จำกัด      

13. บริษัท ดีพร้อม กรุ๊ป จํากัด    

14. บริษัท จีเอ็ม ออโตเมชั่น จํากัด

15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย บุรีรัมย์

16. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด       

17. บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด      

18. บริษัท ไวลิ้ง เวิลด์ไวด์ จำกัด       

19. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด      

20. บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จํากัด      

21. บริษัท ซีวีพี เมดิคอล เทคโนโลยี่ จํากัด     

22. บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด         

23. ห้างหุ่นส่วนจำกัด อาร์ดี แมชชีนเนอรี่      

24. บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จํากัด

25. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด  

26. บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด      

27. สำนักงานบริการลูกค้า กสท.บุรีรัมย์        

28. มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน เยอรมัน (ส่งนักศึกษาเยอรมันมาเรียนภาษา)       

29. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

30. โรงเรียนภัทรบพิตร       

31. โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม        

32. โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

33. โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

34. โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 

35. โรงเรียนลำปลายมาศ     

36. โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม       

37. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม      

38. โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม        

39. โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 

40. โรงเรียนพุทไธสง

41. โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม       

42. โรงเรียนพนมรุ้ง 

43. โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม        

44. โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์      

45. โรงเรียนสิงหวิทยาคม     

46. โรงเรียนบ้านหนองปรือ    

47. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้       

48. โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู   

49. โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 

50. โรงเรียนบ้านตะโก        

51. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

52. โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)      

53. โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง        

54. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

55. โรงเรียนบ้านโคกกลาง    

56. โรงเรียนวัดละลวด        

57. โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 

58. โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก    

59. โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)   

60. โรงเรียนบ้านผไทรินทร์   

61. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 

62. โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 

63. โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง  

64. โรงเรียนวัดหนองตะครอง

65. โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)     

66. โรงเรียนบ้านปังกู

67. โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา        

68. โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 

69. โรงเรียนอนุบาลสะเดา   

70. โรงเรียนบ้านจรเข้มาก    

71. บริษัท hokushin Sangyo Company ฝึกงาน ปวส.

72. ห้างหุ่นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เจริญพาณิชย์     

73. ห้างหุ่นส่วนจำกัด บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์      

74. บริษัท ไอพริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด        

75. ร้านนายดีไซน์   

76. ร้านแอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์

77. บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด สาขา 65      

78. บริษัท พีวีเอ็น ซิสเตมส์ จำกัด     

79. บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด    

80. บริษัท ทีดับบลิวทีโอ จำกัด        

81. บริษัท วีราออยล์ จำกัด  

82. ทีโอที  (มหาชน) จำกัด   

83. บริษัท บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์        

84. บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)