สัญลักษณ์วิทยาลัย

          ตราประจำวิทยาลัย

          หมายถึง  ความล้ำเลิศทางปัญญา  ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  คือ  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา  ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจำวิทยาลัย

          สีน้ำเงินขาว  เป็นสีประจำวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หมายถึงนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุมสง่างามมีศักดิ์ศรีถึงพร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

ไม้ประจำวิทยาลัย

          ต้นอินทนิล  เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่แทนความแข็งแกร่ง  บึกบึน  ทรหด อดทน  ของวิทยาลัยฯ  ช่อดอกมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสีม่วงสดเหมือนความรัก ความสามัคคีและกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือนมีนาคม - ธันวาคม