พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560