จัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ประดับแถบ 2 สี) และกิจกรรมเดย์แคมป์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์