วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร