วันแม่แห่งชาติ 2560 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีพิธีทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา จัดนิทรรศการเทิดกา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชะนีนาถ ในรัชการที่ 9 ในวันที่ 11 สิงหาคม 25