โครงการลูกเสือบริการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ส.ค. 60 วัดป่าบ้านเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์