ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 576 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 576 ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์