โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 175 วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมู