สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560