โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 179 ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เมนู ราดหน้า ข้าวต้มหมู น้ำหวาน ลอดช่อง และวุ้นกระทิใบเตย