ชื่อ-สกุล : นายณภัทร หงษ์ภักดี

เพศ : ชาย
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1992-08-03
ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 คอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยกรรม
2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ