ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 

::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
ทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"
: ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา  2558
   
 
[ เมื่อ : 12 พ.ค. 2558,17:05:43 ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (268) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 12 พ.ค. 2558,17:05:34 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ, ตู้) (272) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 10 เม.ย. 2558,15:04:06 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (270) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:28 ] - ประชาพิจารณ์งานปรับปรุงถนน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ) (387) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:08 ] - ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไสไม้ ขนาด ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง (427) รายละเอียด...
 
 
     
     
 
[ เมื่อ : 17 มิ.ย. 2558,16:06:57 ] - รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 (1198) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:14 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 (269) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:31 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลดปัญหารการออกกลางคัน ประจำปี 2558 (311) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:35 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยือนหอ เยี่ยมบ้าน สานความสุข (229) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:10 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยี่ยมบ้าน เยือนหอ ชะลอความเสียง (299) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     
     
 
  รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
      แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  “รองช...
อ่านต่อ...

  รางวัลเหรียญเงิน เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบ DTMF ผ่านวิทยุสื่อสาร ระดับชาติ
      วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  เครื่องเตือนภ...
อ่านต่อ...

  รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติระบบไฟฉุกเฉินน้ำท่วม ระดับชาติ
       วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  สิ่งประดิษฐ์  ...
อ่านต่อ...

  ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช
       นายกฤษดา สุขแสวง นศ.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุร...
อ่านต่อ...

  ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทเครื่องดนตรีไทย
       นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทั...
อ่านต่อ...

  รับมอบเกียรติยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ดีเด่น
       นายบุญเลิศ  สัสสี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  เข้ารับ...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
  สื่อการสอน วิชาการสื่อสารธุรกิจ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::ฺBig Cleaning Day 5 ส. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ" ::


 
   

 
::ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกับจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ::


 
   

 
::พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร"วันแม่แห่งชาติ" ปี 58::


 
   

 
::กำจัดยุงลายในสถานศึกษา::


 
   

 
::การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559::


 
   

 
::การลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการควบคุมนักเรียน นักศึกษา และจัดระเบียบสังคมรอบวิทยา::


 
   

 
::Fix it Center สัญจรโรงเรียนไตรภูมิวิทยา::


 
   

 
::หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.