ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 
  ::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
 
     
     
 
[ เมื่อ : 18 ก.ย. 2557,14:09:57 ] - แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงงบประมาณ 2558 (14) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 15 ก.ย. 2557,08:09:44 ] - รายชื่อนักศึกษาศูนย์ประโคนชัยภาคเรียนที่ 1/2557 (23) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,23:09:09 ] - รายชื่อและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา (33) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,11:09:08 ] - หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ (24) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,09:09:10 ] - รายงานข้อมูลการทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (29) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     

     
 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 46 กก.กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
      นายสมรักษ์  ชำรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ได้รับรางวั...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9
      นางสาวจันทิมา  นิวอนรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รั...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสะุเหลือใช้ ปี 2557
      นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติพร้อมเ...
อ่านต่อ...

  รางวัลชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
      นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติพ...
อ่านต่อ...

  เหรียญทองแดง กระโดดไกล กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
      นางสาวสุธินันท์  ปรุงจิตร  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ปวส.2 วิทยา...
อ่านต่อ...

  เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักชาย กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
       นายวีระชัย  จงจอหอ  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิ...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัย ฯ::  
 
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2557,15:09:15 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ (กลุ่มที่ 1) (12) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2557,15:09:42 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ (กลุ่มที่ 1) (12) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,15:08:45 ] - ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ฯ (40) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 10 ก.ค. 2557,09:07:32 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) (51) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:05 ] - ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ รวม 2 กลุ่ม (50) รายละเอียด...
 
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::การปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 1/2557::


 
   

 
::การประเมินศักยภาพศูนย์บริการทดสอบและเทียบโอนความรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

 
::การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2557::


 
   

 
::เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. หน่วย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

 
::มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติ นักเรียน นักศึกษาและครู ที่ได้รับรางวัลแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ::


 
   

 
::การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์”::


 
   

 
::มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติ รางวัลประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557::


 
   

 
::พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กับ มหาวิทยาลัยฮัมโบลด์ (Humboldt University)::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 


 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.