ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 

::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
ทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"
: ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา  2558
   
 
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:58 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ จำนวน 2 รายการ (24) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:44 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายอาชีวะอำเภอฯ จำนวน 2 รายการ (14) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2557,15:11:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุ (28) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:11:02 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ)) (48) รายละเอียด...
 
 
     
     
 
[ เมื่อ : 26 พ.ย. 2557,09:11:10 ] - รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2558 (254) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,15:11:04 ] - รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมภาคเรียน 2/2557 (39) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,11:11:08 ] - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (16) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,11:11:24 ] - งบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (12) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 19 พ.ย. 2557,11:11:44 ] - รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 new ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (67) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     
     
 
  ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (ระดับภูมิภาค)
      นายรุ่งโรจน์  นพตะลุง  นายสิริวัฒน์  บุตรคุณ   นายปัญญา &n...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการแต่งเพลงร้องเพลงรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน ระดับภาค
       นายศิริวัฒน์  ดมสูงเนิน  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปว...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 46 กก.กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
      นายสมรักษ์  ชำรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ ได้รับรางวั...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9
      นางสาวจันทิมา  นิวอนรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รั...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสะุเหลือใช้ ปี 2557
      นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติพร้อมเ...
อ่านต่อ...

  รางวัลชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
      นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  มอบเกียรติพ...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
  สื่อการสอน วิชาการสื่อสารธุรกิจ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 104 ปีที่ 4::


 
   

 
::การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557::


 
   

 
::พิธีถวายพวงมาลาวันวิชราวุธ ประจำปี 2557 ::


 
   

 
::การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่::


 
   

 
::ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาค::


 
   

 
::ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2557 ::


 
   

 
::โครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 103 ปีที 4::


 
   

 
::โครงการตักบาตรพระรับธรรมยามเช้า ครั้งที่ 495 ปีที่ 16 ::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.