ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 
  ::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
 
     


     
 
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2557,09:04:08 ] - กำหนดการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส. (72) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2557,09:04:52 ] - กำหนดการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช (74) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 17 เม.ย. 2557,08:04:23 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (60) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2557,09:04:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วท.บร. (รอบ 2)ปีการศึกษา 2557 (915) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 28 มี.ค. 2557,14:03:48 ] - คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.บร (รอบ 2) (204) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     

     
 
  รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 56
      วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด โ...
อ่านต่อ...

  การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (WorldSkills Thailand 2014)
        วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ส่งนางสาววิสสุตา กุมรัมย์ นักศึกษาแผนกวิช...
อ่านต่อ...

  มอบเกียรติบัตรให้ผู้กระทำความดี ตามโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ปี 56
          นายบุญเลิศ  สัสสี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มอบเก...
อ่านต่อ...

  มอบเกียรติบัตรให้ผู้กระทำความดี ตามโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ปี 56
        นายบุญเลิศ  สัสสี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มอบเกี...
อ่านต่อ...

  รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส
       นายวิศวชิต ลุนเพ็ง นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3...
อ่านต่อ...

  รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ สิ่่ิ่งประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบวิทยุสื่อสาร
      วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  สิ่งประดิษฐ์ เครื...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัย ฯ::  
 
[ เมื่อ : 02 เม.ย. 2557,17:04:28 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 1 และอาคาร 5 จำนวน 1 ชุด (18) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 มี.ค. 2557,20:03:37 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 03 มี.ค. 2557,17:03:27 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ (วก.ลำปลายมาศ) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) (41) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2557,17:02:38 ] - ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (38) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2557,14:02:58 ] - จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ (70) รายละเอียด...
 
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
 
  เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::งานรดน้ำดำหัวและสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำปี 2557::


 
   

 
::วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 ดีเด่น ระดับจังหวัด ::


 
   

 
::การประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ::


 
   

 
::พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556::


 
   

 
::อบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ” วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

 
::การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556::


 
   

 
::มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

 
::ทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ ::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 


 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.