อัลบั้มภาพ :
วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา ประจำปี 2554    อัลบั้มภาพโดย :   ทั้งหมด 9 ภาพ
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยในวันงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เป็นต้น