อัลบั้มภาพ :
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)    อัลบั้มภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์   ทั้งหมด 109 ภาพ
รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์อินทนิล ชั้น 3 เพื่อการศึกษาและสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองได้รู้จักคุ้นเคยกัน และติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และข้าราชการครู ทีม Btec Arm robot 55 ชนะเลิศ การแข่งขันประเภทแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ และการมอบเกียรติบัตรให้คณะครู ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดกรองหาสารเสพติด ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ การจับสลากมอบรางวัลผู้ปกครองผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล นอกจากนี้โรงทานกล้วย กล้วย ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้นำกล้วยทอด มันทอด มาให้ผู้ปกครองได้รับประทานและขอรับบริจาค เพื่อสมทบทุนโครงการโรงทานกล้วย กล้วย