อัลบั้มภาพ :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา2556    อัลบั้มภาพโดย : งานกิจกรรม   ทั้งหมด 75 ภาพ
รายละเอียด :
องค์การนักวิชาชีพฯ วท.บร.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา2556 ณ รีสอร์ท ส.โชคดี เขื่อนลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14- 16 มิ.ย.2556 โดยมีคณะกรรมการองค์การ คณะกรรมการชมรม ครูที่ปรึกษาชมรมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 220 คน โดยผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ