อัลบั้มภาพ :
พิธีปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2556    อัลบั้มภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์   ทั้งหมด 87 ภาพ
รายละเอียด :
นายศักดิ์สิทธิ์ รัถยาภิชาติ ประธานกรรมการ บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้ตัวแทนผู้รับการอบรมขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2556 จำนวน 35 คน และกล่าวปิดการอบรม ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมบริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด