ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 

::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
ทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"
: ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา  2558
   
 
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2558,12:01:47 ] - สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (4) รายละเอียด...
 
 
     
     
 
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2558,14:01:27 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix it Center สัญจรฯ บริการโรงเรียน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (36) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2558,10:01:01 ] - แบบฟอร์มคุณธรรม จรยธรรม ค่นิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (17) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 22 ม.ค. 2558,15:01:39 ] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา (49) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 21 ม.ค. 2558,17:01:09 ] - ขอเชิญร่วมโครงการ"ชมรมเลขานุการติดตามและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง" (14) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,12:01:08 ] - ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (91) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     
     
 
  รางวัล Honour Award ส่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ระดับภาค
       ผลงานระบบควบคุมแปลงปลูกผักแนวตั้งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ได้รั...
อ่านต่อ...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทบรรเทาสาธารณภัย ระดับภาค
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติระบบไฟฉุกเฉินจากน้ำท่...
อ่านต่อ...

  รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทบรรเทาสาธารณภัย ระดับภาค
       ผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องเตือนน้ำหลากด้วยระบบ DTMF ผ่านวิทยุสื่อสาร ...
อ่านต่อ...

  นักเรียนดี ในโครงการของหายได้คืน ประจำปี 2558
       นายภานุวัฒน์  แกประโคน  อายุ 16 ปี  นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  แ...
อ่านต่อ...

  รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอ็กซตรีม ประเภท สปีดสเก็ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
       นายวิศวชิต  ลุนเพ็ง  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ  ...
อ่านต่อ...

  รางวัลชนะเลิศ ดนตรีไทย ประเภทขิมสาย ระดับภาค
       นายไกรวิทย์  เชื้อปรุ  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ระดับ ปวช....
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
  สื่อการสอน วิชาการสื่อสารธุรกิจ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::อาชีวสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ในระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 1/58::


 
   

 
::การแข่งขันกีฬาน้ำเงิน – ขาว สัมพันธ์::


 
   

 
::รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ระดับภาค::


 
   

 
::นักเรียนดี “โครงการของหายได้คืน ประจำปี 2558” ::


 
   

 
::ทำบุญตักบาตร ปล่อยสัตว์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2557 และต้อนรับปีใหม่ 2558::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.