ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 

::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
ทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"
: ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา  2558
   
 
[ เมื่อ : 01 ธ.ค. 2557,14:12:54 ] - ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. เทคนิคบุรีรัมย์ (36) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:58 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ จำนวน 2 รายการ (39) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:44 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายอาชีวะอำเภอฯ จำนวน 2 รายการ (28) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2557,15:11:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุ (40) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:11:02 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ)) (65) รายละเอียด...
 
 
     
     
 
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:29 ] - เกณฑ์การให้คะแนนผุ้นำเชียร์ (ลีดเดอร์) (8) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:18 ] - โปรแกรมกรีฑา/พื้นบ้าน (4) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:30 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส (3) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:25 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส (2) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:20 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส (4) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     
     
 
  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557
       นางสาวปาริชา  สิงหฤทธิ์  นักศึกษา  ชั้นปีที่  1  แผนกวิชาบัญชี ร...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557
       นางสาวสุธิดี  กรุมรัมย์  นักศึกษา ชั้นปีที่  1  แผนกวิชาเลขานุกา...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557
       นางสาวกาญจนา  อาษาภักดิ์  นักศึกษา  ชั้นปีที่  1  แผนกวิชาการตล...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557
       นางสาวอริศรา  เนตรวัน  นักศึกษา  ชั้นปีที่  3  แผนกวิชาบัญชี รับ...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557
       นายอมรเทพ  ปะทะรัมย์  นักศึกษา ชั้นปีที่  1 แผนกวิชาช่างยนต์  รับ...
อ่านต่อ...

  ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (ระดับภูมิภาค)
      นายรุ่งโรจน์  นพตะลุง  นายสิริวัฒน์  บุตรคุณ   นายปัญญา &n...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
  สื่อการสอน วิชาการสื่อสารธุรกิจ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กับ สถานประกอบการ,สพม.32,สพป.บร.1,สพป.บร.2::


 
   

 
::โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา57::


 
   

 
::โครงการตรวจปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก::


 
   

 
::ติวสอบ V-NET นักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 57::


 
   

 
::กิจกรรมพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” (Energy 4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.