ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 
  ::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
 
     
     
 
[ เมื่อ : 21 ส.ค. 2557,09:08:12 ] - โครงการชมรมเลขานุการรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชินี (5) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2557,14:07:49 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์ เวรประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (84) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 28 ก.ค. 2557,13:07:22 ] - กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเป็นคนดี ศรีอินทนิล" (45) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 15 ก.ค. 2557,09:07:30 ] - โครงการคืนความสุขให้ประชาชน (104) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:42 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรยามประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ (109) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     

     
 
  เหรียญทองแดง กระโดดไกล กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
      นางสาวสุธินันท์  ปรุงจิตร  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  ปวส.2 วิทยา...
อ่านต่อ...

  เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักชาย กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
       นายวีระชัย  จงจอหอ  นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิ...
อ่านต่อ...

  เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักหญิง กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
         นางสาวสุพัตรา  นพภารัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจดอกไม้และงานป...
อ่านต่อ...

  เหรียญทองแดง วิ่ง 4*100 ม. กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
       นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรี...
อ่านต่อ...

  เหรียญทอง วิ่ง 200 ม. กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
      นางสาวจันทิมา  นิวอนรัมย์  นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ปวส.2 วิ...
อ่านต่อ...

  ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นยอดเยี่ยม กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์"
      นายบุญชอบ  พาราษฎร์  ครูแผนกวิชาช่างโยธา ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนมวยส...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัย ฯ::  
 
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,15:08:45 ] - ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ฯ (20) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 10 ก.ค. 2557,09:07:32 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) (35) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:05 ] - ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ รวม 2 กลุ่ม (33) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,13:06:49 ] - ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (32) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,17:06:23 ] - ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง รวม 2 กล (33) รายละเอียด...
 
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::รณรงค์กวดขันจับกุมตามนโยบาย 5 จริง ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

 
::การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีร::


 
   

 
::วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มอบรถจักรยานให้กับนักศึกษา โครงการ KAPE::


 
   

 
::การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ::


 
   

 
::พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กับ สถานประกอบการ::


 
   

 
::วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 3 สี ::


 
   

 
::ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ::


 
   

 
::กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” ::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 


 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.