ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 

::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
ทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา"
: ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา  2558
   
 
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,13:03:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (11) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,13:03:34 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม.(ครั้งที่ 4) (6) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 มี.ค. 2558,17:03:25 ] - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม วท.บร (27) รายละเอียด...
 
 
     
     
 
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,16:03:13 ] - ประกาศผลกิจกรรม2/57 (328) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,11:03:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.บร. ปีการศึกษา 2558 (872) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 17 ก.พ. 2558,10:02:54 ] - โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน (56) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2558,14:02:30 ] - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วท.บร. โควตา OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2558 (723) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 03 ก.พ. 2558,14:02:14 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรประจำวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (188) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     
     
 
  รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
      แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  “รองช...
อ่านต่อ...

  รางวัลเหรียญเงิน เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบ DTMF ผ่านวิทยุสื่อสาร ระดับชาติ
      วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  เครื่องเตือนภ...
อ่านต่อ...

  รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติระบบไฟฉุกเฉินน้ำท่วม ระดับชาติ
       วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  สิ่งประดิษฐ์  ...
อ่านต่อ...

  ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช
       นายกฤษดา สุขแสวง นศ.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุร...
อ่านต่อ...

  ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทเครื่องดนตรีไทย
       นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทั...
อ่านต่อ...

  รับมอบเกียรติยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ดีเด่น
       นายบุญเลิศ  สัสสี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  เข้ารับ...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
  สื่อการสอน วิชาการสื่อสารธุรกิจ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::อบรมวิชาการ การจัดทำนวัตกรรมและงานวิจัย ::


 
   

 
::ประชุมรับนโยบาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ::


 
   

 
::รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบทั่วไป)::


 
   

 
::การปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557::


 
   

 
::การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาเลขานุการ::


 
   

 
::การประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558::


 
   

 
::การประกวดวิชาชีพ ระดับ ปวช.และปวส. แผนกวิชาเลขานุการ ::


 
   

 
::การประชุมดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.