มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน)