มอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ งาน OPEN HOUSE 61