รางวัล ชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีม เซาะกราวโรบอท