ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในระดับอาชีวศึกษา