พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพร