พิธีถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามลูกเสือ