พิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561